นักศึกษา ชุดไม่ถอด แจ่มมาก แตกนอก เสียงไทย

นักศึกษา ชุดไม่ถอด แจ่มมาก แตกนอก เสียงไทย ซอยรัวๆ ครางลั่นจนแตกในคาหี