เห็นใส่แว่นไม่คิดว่าจะร่านขนาดนี้ ทีเด็ดเด็กเนิร์ด